Công dụng máy mài sàn

Trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng để đẩy mạnh đất nước trong thời kỳ hội nhập, nhiều thiết bị máy móc đã ra đời, hỗ trợ quá trình xây dựng công trình được hoàn thiện nhanh chóng hơn. Máy xoa nền và Máy mài sàn là một trong những ví dụ điển hình của cuộc cách mạng khoa học chế tạo. Máy mài sàn không lạ gì với dân xây dựng, nhưng nhiều người vẫn chưa biết máy mài sàn là gì? Công dụng của nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tham khảo qua bài viết ngắn này nhé.

Sơ lược máy mài sàn.

Máy mài sàn bê tông hay còn được gọi với cái tên máy mài sàn bê tông, là một thiết bị máy móc không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện công trình xây dựng. Các trung tâm thương mại, khu mua sắm, siêu thị được đánh bóng và tạo cảm giác thoải mái, thích thú cho người đi lại chính là nhờ công dụng hữu ích của máy mài sàn.

Máy mài sàn có cấu tạo khá đơn giản, gồm một bình chứa nước, động cơ điện, bộ lắp điện, tay cầm, và bánh xe để hỗ trợ di chuyển dễ dàng. Đối với những diện tích sản lớn, người ta thường trang bị thêm động cơ cho máy mài sàn để tốc độ và hiệu quả được cải thiện tốt hơn.

Bình chứa máy mài sàn chỉ chứa được từ 20 – 80 lít nước, công suất dao động từ 2 – 15Hp mã lực, nguồn điện cung cấp từ 220 – 380V. Trọng lượng máy từ 100 đến 800kg. Trong quá trình sử dụng bảo quản cần đảm bảo vệ sinh máy để tăng độ bền của máy hơn.

Tác dụng chủ yếu.

Là đánh bóng nền bê tông ở giai đoạn cuối cùng của công trình. Thời xưa, người ta chưa hiểu biết nhiều về các thiết bị máy móc nên trong xây dựng vẫn áp dụng các cách làm thủ công như đầm nền bằng dụng cụ thô sơ, vừa mất thời gian vừa tổn hao nhân lực. Từ khi máy mài sàn ra đời, mở ra một hướng đi mới trong xây dựng, đẩy mạnh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thời kỳ hội nhập đất nước.

Máy mài sàn và máy lăn ren có những nguyên lý hoạt động nhất định, nên tìm hiểu cặn kẽ trước khi vận hành máy để duy trì độ bền của máy được tốt hơn.

 

Công dụng máy mài sàn

Trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng để đẩy mạnh đất nước trong thời kỳ hội nhập, nhiều thiết bị máy móc đã ra đời, hỗ trợ quá trình xây dựng công trình được hoàn thiện nhanh chóng hơn. Máy xoa nền và Máy mài sàn là một trong những ví dụ điển hình của cuộc cách mạng khoa học chế tạo. Máy mài sàn không lạ gì với dân xây dựng, nhưng nhiều người vẫn chưa biết máy mài sàn là gì? Công dụng của nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tham khảo qua bài viết ngắn này nhé.

Sơ lược máy mài sàn.

Máy mài sàn bê tông hay còn được gọi với cái tên máy mài sàn bê tông, là một thiết bị máy móc không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện công trình xây dựng. Các trung tâm thương mại, khu mua sắm, siêu thị được đánh bóng và tạo cảm giác thoải mái, thích thú cho người đi lại chính là nhờ công dụng hữu ích của máy mài sàn.

Máy mài sàn có cấu tạo khá đơn giản, gồm một bình chứa nước, động cơ điện, bộ lắp điện, tay cầm, và bánh xe để hỗ trợ di chuyển dễ dàng. Đối với những diện tích sản lớn, người ta thường trang bị thêm động cơ cho máy mài sàn để tốc độ và hiệu quả được cải thiện tốt hơn.

Bình chứa máy mài sàn chỉ chứa được từ 20 – 80 lít nước, công suất dao động từ 2 – 15Hp mã lực, nguồn điện cung cấp từ 220 – 380V. Trọng lượng máy từ 100 đến 800kg. Trong quá trình sử dụng bảo quản cần đảm bảo vệ sinh máy để tăng độ bền của máy hơn.

Tác dụng chủ yếu.

Là đánh bóng nền bê tông ở giai đoạn cuối cùng của công trình. Thời xưa, người ta chưa hiểu biết nhiều về các thiết bị máy móc nên trong xây dựng vẫn áp dụng các cách làm thủ công như đầm nền bằng dụng cụ thô sơ, vừa mất thời gian vừa tổn hao nhân lực. Từ khi máy mài sàn ra đời, mở ra một hướng đi mới trong xây dựng, đẩy mạnh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thời kỳ hội nhập đất nước.

Máy mài sàn và máy lăn ren có những nguyên lý hoạt động nhất định, nên tìm hiểu cặn kẽ trước khi vận hành máy để duy trì độ bền của máy được tốt hơn.

 

Công dụng máy mài sàn

Trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng để đẩy mạnh đất nước trong thời kỳ hội nhập, nhiều thiết bị máy móc đã ra đời, hỗ trợ quá trình xây dựng công trình được hoàn thiện nhanh chóng hơn. Máy xoa nền và Máy mài sàn là một trong những ví dụ điển hình của cuộc cách mạng khoa học chế tạo. Máy mài sàn không lạ gì với dân xây dựng, nhưng nhiều người vẫn chưa biết máy mài sàn là gì? Công dụng của nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tham khảo qua bài viết ngắn này nhé.

Sơ lược máy mài sàn.

Máy mài sàn bê tông hay còn được gọi với cái tên máy mài sàn bê tông, là một thiết bị máy móc không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện công trình xây dựng. Các trung tâm thương mại, khu mua sắm, siêu thị được đánh bóng và tạo cảm giác thoải mái, thích thú cho người đi lại chính là nhờ công dụng hữu ích của máy mài sàn.

Máy mài sàn có cấu tạo khá đơn giản, gồm một bình chứa nước, động cơ điện, bộ lắp điện, tay cầm, và bánh xe để hỗ trợ di chuyển dễ dàng. Đối với những diện tích sản lớn, người ta thường trang bị thêm động cơ cho máy mài sàn để tốc độ và hiệu quả được cải thiện tốt hơn.

Bình chứa máy mài sàn chỉ chứa được từ 20 – 80 lít nước, công suất dao động từ 2 – 15Hp mã lực, nguồn điện cung cấp từ 220 – 380V. Trọng lượng máy từ 100 đến 800kg. Trong quá trình sử dụng bảo quản cần đảm bảo vệ sinh máy để tăng độ bền của máy hơn.

Tác dụng chủ yếu.

Là đánh bóng nền bê tông ở giai đoạn cuối cùng của công trình. Thời xưa, người ta chưa hiểu biết nhiều về các thiết bị máy móc nên trong xây dựng vẫn áp dụng các cách làm thủ công như đầm nền bằng dụng cụ thô sơ, vừa mất thời gian vừa tổn hao nhân lực. Từ khi máy mài sàn ra đời, mở ra một hướng đi mới trong xây dựng, đẩy mạnh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thời kỳ hội nhập đất nước.

Máy mài sàn và máy lăn ren có những nguyên lý hoạt động nhất định, nên tìm hiểu cặn kẽ trước khi vận hành máy để duy trì độ bền của máy được tốt hơn.

 

Breast Cancer Awareness

October is Breast Cancer Awareness Month. It is essential to educate the public about Breast Cancer and remind people to take precautionary steps against this disease by learning about its risk factors and getting
tested at least once per year. There are many women in the world who are not fully informed about Breast Cancer and what’s worse is that they may not even have access to early detection and preventive care.

breastcancerartboard_1

Every year in the US, more than 200,000 women are diagnosed with Breast Cancer and more than 40,000 women die from Breast Cancer. Some people might not know this but men too also get Breast Cancer, but it’s not that common. It is approximated that less than one percent of this disease occurs in Men.

There are many different symptoms that are associated with Breast Cancer but it is also wise to note that some people may not show any symptoms at all. Some of the most common symptoms include change in the shape or size of your breast, nipples discharge other than the usual breast milk, pain in any region around the breast, and a new lump in your breast or underarm. If you have or know someone that has these signs, it is recommended that you seek medical help immediately.

Old women are considered to be the most endangered species when it comes to Breast Cancer. Studies show that most breast cancers patients are women who are at least 50 years of age or older. Breast Cancer also occurs in younger women. Approximately 10 percent of all the new cases of Breast Cancer in America are found in women who are 45 years of age and below.

Most of the women who get Breast Cancer have no known risk factors or history of this disease in their families. Exposure to poisonous chemicals and radiation can also increase your chances of getting Breast Cancer. The specific cause of Breast Cancer or other types of cancers are not yet known. Fortunately, there are many things that you can do to help you lower your risk of getting Breast Cancer. It’s also wise to take care of
your health and diet. In addition, it is also important to keep track of the changes in your BRCA genes.

It is true that Breast Cancer screening cannot help prevent the disease, but it can help detect it at an early stage which is easier to treat. Before undergoing any breast cancer tests it’s advisable that you talk to your doctor about which tests are ideal for you, and when you should get tested.

There are several different treatments that are recommended for women diagnosed with this disease. Surgery is at the top of the list. Surgery involves the removal of the breast, the muscles underneath the breast as well as all of the auxillary nodes. In most cases, after surgery the patient would be advised to undergo radiotherapy and chemotherapy. Patients who have been tested and found to be estrogen positive may be forced to undergo hormone therapy.

Breast cancer support illustration of tree made with pink silhouette and ribbon collage for poster or campaign. EPS10 vector file.

One of the best ways to reduce your risk of getting Breast Cancer is to maintain a healthy diet, exercise regularly and if you are a smoker, quit. Do everything that you can within your power to keep your weight at normal level. Do not forget to undergo Breast Cancer screening every time you get the chance. Remember, Breast Cancer is treatable and manageable at an early stage.

Blending Science and Art- A Look At The Business Writing

Business writing involves a mixture of art and science, and the result is a winning strategy when those responsible get the combination just right. As with any strategic venture, there can be an element of trial and error before the expected success materializes. Because failures and mistakes are a natural occurrence in both business and life, it is also true that technical business writing will produce its fair share of disappointments along with positive consequences.

21smith1-tmagarticle

The presence of scientific and artistic elements in most business writing such as proposals serves as a helpful reminder that perfection is rarely achieved in any complicated endeavor. The challenge to get to the moon several decades ago eventually was a resounding victory for science. But before that happened, there was one failure after another. In the current frenzy involving social media and a competitive stance to see who can produce images with the most visual impact, the importance of the artistic part of the business writing equation becomes more clear. An effective picture (which certainly includes many variations of images, charts and photographs) can now be worth much more than a thousand words.

 

By blending just the right doses of science and art, business writing can be an indispensable part of any company. But it is worth repeating that immediate success is rarely a likely outcome of even the best writing effort. In addition to eventually losing a competitive proposal submission process, there can also be bumps in the road along the way. Constant revisions and editing are a normal feature whenever a written product is involved. No less of an expert author than James Michener expressed it this way:

 

“I’m not a very good writer, but I’m an excellent rewriter.”

 

Various versions of business proposals provide a useful illustration of how artistic and scientific endeavors complement each other in effective business writing. But such business development efforts can also exhibit the importance of achieving a delicate balance between contrasting components. Excessive or unrealistic expectations can hurt the entire project and then also adversely impact the future use of technical writing. Without stretching the analogy too far, it is wise to remember that the space race required a number of qualified experts at multiple points. It might also be helpful for small businesses and companies of all sizes to consider the selective inclusion of business writing experts as a practical strategy for moving forward more quickly as well as more effectively. It will be equally prudent to edit and revise the strategy throughout the entire process.

The variety in the way business writing is conducted does not make it better or superior than other styles of writing or other subjects in which students write. It is just a different way in which the writing is carried out. There are certain things which need to be kept in consideration when writing in a business context. When writing for business, try using language which can easily be understood by your audience. You should in your business letter tell your audience why you feel you have the qualifications and skills required to fulfill the requirements. Make sure that you are able to stay on track and be to the point.

 

Top Reason Why You Should Help In Saving The Rainforest

 

1500x450

When you are told that forests are disappearing at the rate of 6000 acres per hour globally, it should be quite alarming. Perhaps you have seen how many programs have been put in place by governments and non-governmental organizations to save forests. There are even international laws that seek to streamline and bring down deforestation activities. If you have ever travelled to a dessert region, then perhaps the images of starving kids and skinny mothers begging for food should act as a warning to what increased tree felling activities could cause. No one wants to imagine their generations living under such conditions. This makes saving the rainforest very important. However, most people still don’t know why this is important. Here are a number of reasons that make it very vital to join in.

Homes to millions of wildlife species

Research show that Millions of wild creatures exist in tropical rainforests globally. It took over 100 million years for these tropical forests to evolve and getting destroyed by the current generation would be quite a shame. It would be even more confusing especially when you take ti mind that these tropical rainforest are home to over 2/3 of plant species in the world. Cutting trees or carrying out activities that endanger the life of these millions of living thing ca be quite devastating. This is why you need to embrace any program that seeks to promote activities aimed at saving the rainforest.

Regulating Climate change

It is one of the most talked about topics worldwide, but do you really grasp the extent to which these is dangerous to only wildlife, but also human existence. The rainforest plays big role in curbing the effects of climate change. The numerous tree species found in this warm parts of the world help cleanse our atmosphere. This is through absorption of carbo dioxide and production of oxygen that you every animal and person needs for survival. If carbon dioxide together with a wide range of gases are left in the atmosphere, it becomes very difficult for the ozone layer to protect you against the scorching sun effects.

Soil erosion prevention.

However much scientists can advance it their innovations, there is yet to be a replacement of the soil as the greatest component of agriculture. Food crops are grown all over the world in plantations. However, if there is no fertile solid for agriculture, then producing food will also be impossible. Plants help hold the soil structure together while dead leaves act as organic manure that adds up to its fertility. If such plants are cleared through human activity, it becomes almost impossible that the fertile top sild will have anything to hold on when strong winds blow.

Provides medicinal products.

It is not a surprise that nearly 30% of medical products come from indigenous plants in the tropical rainforests. Scientists have invested much in research products that usually yield results by checking out different herbs and tree extracts from the rainforest. Saving the rain forest thus means ensuring that you will be able to access treatment drugs for your kids when they get sick. For instance, leukemia is treated by extracts from the rosy periwinkle plant found in Madagascar. These and many other reasons make it important to join hands in saving the rainforests.

Wedding Photo Posing Tips

wedding photos

A wedding day is one of the most special events that happen in someone’s life and so when it comes to the photography part you need to give the couple the most exciting photo poses ever. Most probably when you hear of posing for a photo you will want to think that it is a simple task but that’s not true; it involves a lot of creativity and correct interpretation. The most important aspect about posing is that it determines how attractive or awkward the couple will appear on the photos. The correct pose gives the couple a striking attractive look while the wrong pose will make the couple look unlively or expose many of their weaknesses. Given below are wedding photo posing tips to keep the couple looking flashy and lovely.

Walking Away/Coming back

This is one of the most natural poses for an elegant couple. You get to tell the couple to walk and also come back holding each other’s hands without paying attention to the camera man but talking on what they expect on their honeymoon or any other personal exciting stuff. The comeback setting will look more dreamy if the couple converses looking at each other straight to the eye. This will set them on a natural exciting mode where you will be able to capture one of a kind shot without much struggle.

Buttoning Up

Wedding photos taken during the preparation time are equally important to the ones taken during the main ceremony hence they also require creative poses. Capturing the groom while he is buttoning his coat or adjusting his bow-tie is one incredible shot you can have for this special day. At this moment the groom is at ease and he has no tension of facing the camera so it is definite that you will get a perfect shot. Moreover you can capture a moment when the groom’s best man is helping him putting on the tie or bow-tie.

Close Up

Always make sure that you capture one intimate moment between the newly wedded couple. The close-up is one intimate pose where the couples face each other and close up their bodies while kissing or closely looking into each other’s eyes. From this close-up pose you can give the couple several ideas to express their love and capture perfect photos of a love-filled scene.

Gazing Off

This a perfect pose for the landscape wedding photography. The couple will pose in a way as if they are looking at something that is at a distance far off from where they are. The pose will give the couple a super romantic look if the groom stands behind the bride holding her tightly on the waist.

Love Each Other

When you want to take a perfect shot for the bridesmaids and the groomsmen don’t forget to keep them together. Keeping them close to each other and getting them to lean over the bride and the groom will really bring out the most thrilling moment of the day. Moreover, on this mode you can have the bridesmaids trying to lift up groom and the groomsmen lifting up the bride and capture this quite hilarious moment when everyone is laughing out the moment.

With the above given wedding photo tips you can be sure that every couple that hires you will absolutely have the best shots for every moment of their wedding day.

Unique Indoor and Outdoor Wedding Photos Tips

wedding day

Great photos don’t just happen by chance, maybe on very few occasions. Most of the times they are deliberately taken by professionals who know exactly what they are doing. On the other hand, you can still get to have amazing indoor and outdoor wedding photos by using some of these tips.

Choose an ideal background

The background has a way of taking attention away from the image of focus. You don’t want to have wedding photos whereby instead of the attention of viewers focusing on you, they get distracted by the images in the background. Choose carefully where you pose especially when you are indoors. Look at the background; is it well arranged? If for example you are posing in front of a table that has so much clutter, it shifts the focus away from you. If there are several people behind, ensure that they move aside. The resulting photo may have people making funny faces or doing weird things in the background if you don’t take care of that. Outdoor photos are much easier to take because of the natural settings. You’d still do better by identifying a picturesque location to compliment the image taken. Several options exist when it comes to this. You can have a beautiful garden in the background, waterfall, open field or natural vegetation. All these work well towards creating amazingly high quality photos.

Proper lighting

This is another important factor to consider when taking wedding photos. Proper lighting enhances your features and helps to bring out great images. If that is not well taken care of, you may have dull or even blurred out images. Ensure that you have sufficient artificial lighting to brighten up the location without obscuring your faces if you are indoors. Position yourselves appropriately so that the background or overhead lights do not interfere with the resulting image. Outdoor lighting is much better to deal with because it’s all natural. All the same, you should be aware of the sun’s position in order to have a clear photo.

Make a checklist

A checklist will help you execute all the photo ideas that you had during the planning stages. Who are some of the people that you’d want to pose with during the photo sessions? If the photos are taken indoors, what are some of the creative and fun poses that you’d like to perform? Will the photos be taken when you are dancing, cutting the cake or receiving gifts? The same goes for outdoor photography. What do you want to pose next to, with who and how? Having a checklist allows you to tick off the already performed activities and focus on the remaining without leaving out any important one.

Work on your expressions

Yes, this is actually a very critical point when taking wedding photographs. Whether you are taking indoor or outdoor wedding photos, your facial expressions determine how good or bad the final image is. Learn to relax and just have fun with the photo sessions.

Time key moments

Timing is everything especially when having a one time event. Ensure that you time all the key moments and capture them well. A great photo album is usually one that documents all the special moments during the wedding.

Looking for more juicy tips on how to capture those special moments? Check out our friends OC wedding photography service and ask for a free consultation. He will gladly help you!

Build Your New Modeling Portfolio

Model
A modeling portfolio is one of the most important aspects of a new modeling career. You cannot really hope to make your mark on the modeling industry without a noteworthy portfolio, at least not without some luck.
Sufficing to say, this is one task, the task of building a portfolio, which you cannot afford to approach carelessly.

How to Build a Modeling Portfolio

You need a modeling portfolio in order to acquire representation from a modeling agency. There are various approaches you can take to building your portfolio. The approach you take should be purposed towards creating the best image for your audience, the basic steps involved with building a portfolio including the following:

1. Choose Your Direction
Before you can build a portfolio, you need to first determine the type of modeling you intend to pursue. Your choice should take your look and physical shape into account. Be honest with yourself. This is the only way you avoid wasting time in modeling fields that you are clearly not suited for.

There are various resources on the internet that should be able to adequately help you match your body to an adequate type of modeling if the task proves too difficult.

2. Photographer
Once you successfully choose a type of modeling to pursue, you must then select a professional photographer with whom you can work to build your portfolio. You need to make this selection very carefully.

Find a professional who has been working in the industry for a long time. Take their resume, policies, and financial requirements into account. Understand that hiring a professional photographer will be expensive, yet the cost is worth it for the quality of pictures you can expect and the doors they will open for you.

Note that you only need to invest in a photographer if you are not already signed to an agency; otherwise, signed models are usually provided approved professional photographers.

3. Photos
What types of photos are your looking to take? Your choice here will take into account the types of modeling you intend to pursue. Your photographs should manifest your modeling intentions. This is where a professional photographer comes into play, advising you on the best accessories to incorporate into your photos and the right poses to utilize in your efforts express your intentions.

4. Hair and Makeup
Along with a professional photographer, it might behoove you to hire the services of a professional hair and makeup crew. Sure, you will have to incur some serious expenses but you should be willing to put in the work and money to perfect your portfolio.

5. Selection
Your photographer is going to take a number of photos. From these various shots, you need to select a few images that you think represent you best. Focus on variety. You do not need a multiplicity of images showing the exact same pose.

You need both smiling and non-smiling headshots as well as a full body shot. Enlist advice from your photographer where necessary. The right professional photography knows what modeling agencies look for in a portfolio.

Ensure that your portfolio meets the industry requirements, such as making sure your photos are 8X10” prints in pristine condition. If you want people to look at you as a professional, you need to produce professional material.

If you have any more questions about becoming a model, watch the informative video below.

Find the Best Family Photography in OC

Family photography is one of the best ways to keep the family bonds stronger. Having the ability to reunite and take great family photos is something every family should do at least one a year. If you are looking for a great family photography in OC you won’t be disappointed. There are many great family photographers who are really passionate about their work and are affordable.

family photography in orange country ca

Family photography is by definition taking pictures of individuals when they are unconscious. Part of the enjoyment in photography is finding your human subjectís napping so that your photos have more feeling. Picture takers who work for magazines, similar to Time Life, have possessed the capacity to get real to life shots of their subjects. I consider most us can recollect the highly contrasting photos of Africans and others offering ascend to more feeling from the viewer. Taking authentic shots may seem simple despite the fact that there are a couple of procedures in the photography world that will make the real to life shot worth more than only a depiction of companions.

To start with and obviously most critical is to keep the subject in perspective while they are not focusing. The following stride is preparing your eye to get the occasion. You must have the capacity to move quick, however with configuration. You need your camera set for the photo before you are even mindful you will take the photo. The ideal approach to do this on the off chance that you have an advanced or programmed camera is to keep it on the best possible setting. Manual cameras take minutes to center and can free the real to life shot if your subject gets to be mindful of you.

Authentic family photography in OC depends on multiple factors; notwithstanding, you may not generally get the opportunity to pick the point. The edge could be the place you are remaining at the time. As a picture taker of open photography, you know the significance of picking the best point at the right minute that is conceivable.

The whole purpose of real to life photography is to pick up the unguarded snippets of personís feelings, whether it is tears, bliss, love, or different feelings. While it is valid, you need light, point, and a decent camera to get the shot it is more critical to watch. Most picture takers are prepared onlookers. Their eyes will meander over the group, scene, or other setting hunting down the ideal shot. They will dependably have a camera prepared. It can be to a great degree hard when you are taking photos of your companions since they have a tendency to be more required in the discussions or movement.

The way to taking real to life photos of your companions is to draw them far from the way that you convey a camera. In the event that they overlook you convey the instrument, they are more probably going to act characteristic. A few companions tend to posture before the camera while others will bashful away turning their backs when you inspire prepared to take a photo. Knowing your companions will help you locate an ideal approach to take open shots without their insight.

Having the camera prepared, and understanding the nuts and bolts of family photography services in Orange Country will yield you better results when you strive for a real to life shot. Posturing or moving in the opposite direction of the camera will detract from the shot you would have liked to achieve so hanging to the side or somewhat ahead can get you the shot you may require. Profiles make extraordinary authentic shots in light of the fact that the individual won’t understand you are taking a photo until you have as of now tapped the catch. Real photography can be a standout amongst the most remunerating crafts of photography, additionally vexing when the subject knows about the camera. Never forget the camera while going out with companions.